שימוש ברכב שרד, כולל מאבטחים, לביקור אצל זונה כמוהו כגנבה.

   עלות השימוש ברכב המשוריין אותו מעמידה המדינה להסעת ראש הממשלה גבוה פי כמה וכמה משימוש ברכב פרטי ממוצע. בנו של ביבי ושרה, יאיר, הנו אדם בוגר ועצם מגוריו בבית ראש הממשלה, על חשבוננו, מעורר שאלה ותמיהה, אבל אפשר לחיות עם זה. כאשר לא    מי שהרכב מיועד עבורו הנו ראש הממשלה, ולא איש זולתו. מי שמעמיד את הרכב הזה לרשות בני משפחתו מפר אמונים, למעשה גונב  מהציבור. הציבור הנו מי שנושא בעלות כל קילומטר של רכב כזה, רכב שעלותו פי כמה מרכב משפחתי רגיל. רכב כזה בוודאי שלא מיועד להסיע את בני המשפחה לבתנ זונות. ולעניין העקרוני: עבור מה מקבל ביבי את שכרו כראש הממשלה ? הדעת נותנת שהשכר מיועד לשמש את המשפחה להוצאות פרטיות. המשפחה גונבת מהציבור לא רק הוצאות הנסיעה לנסיעות פרטיות ברכב השרד, אלא גם את אחזקת ה"מעון" הפרטי בקיסריה. עד כאן לנושא הפרת האמונים.                                                                                   

  

ירידה לזנות היא פשע. וכשבן של ראש הממשלה יורד לזנות, ז"א הוא זונֶה, זו חרפה לכל המדינה.

כמובן, שימוש במנגנוני המדינה (מאבטחים במקרה זה) כדי לרדת לזנות זו חרפה כפולה ומכופלת.

 


"אל תעני dick אוויל כאיוולתו פן תשווי לו גם את."   לפי משלי.


אבל אוויל מסוים זה יתמוטט  ברעש , ולא ירחק היום.

הכל נכון,פרט לרכב, זה אינו הרכב של ראש הממשלה. ולא דומה לו כלל. כמו גם אינו יקר כפי שתארת. 

וגם כך, השימוש שעושה הבן,בזוי ולא ראוי. 

מנהל הפורום
10,000+

הכל נכון,פרט לרכב, זה אינו הרכב של ראש הממשלה. ולא דומה לו כלל. כמו גם אינו יקר כפי שתארת. 

וגם כך, השימוש שעושה הבן,בזוי ולא ראוי. 

הצאצא הזה של הזוג הנוכחי נתניהו הוא בזוי ונבזה.

 


"אל תעני dick אוויל כאיוולתו פן תשווי לו גם את."   לפי משלי.


אבל אוויל מסוים זה יתמוטט  ברעש , ולא ירחק היום.

הפירסום שניתן להקלטת יאיר נתניהו זהו מעשה נבלה.

הבן של ראש ממשלת ישראל נמצא במכונית ששייכת למדינת ישראל, והנהג מחליט שיש להקליט אותו.

זו עבירה חמורה ביותר. האדם הזה קיבל משכורת מהמדינה. עליו להגן על מי שהוא מופקד ולא להקליט ולהוציא את דיבתו רעה.

זו פשוט הפרת אמונים תמורת בצע כסף.

וזו לא רק עבירה של הנהג, גם מי ששילם לו את האתנן עבור קבלת הקלטת חייב לשלם עבור מעשיו.

יש להעמיד לדין את אותם גורמים שחברו לפגוע בבנו של ראש הממשלה.

זה לא אומר שאני מסכים למעשיו של יאיר. לא בחרתי בו, הוא לא מייצג אותי ואין לי טענות כלפיו השונות מכל בן גילו.

יש לו זכות מלאה לנהל את חייו כשם שכל מתבגר עושה זאת. לטוב ולרע.

לא ! אין לו זכות לגרור עובדי מדינה לביוב. כי חובתם להיות עימו. זו חוצפה,זילות,טמטום,הפקרות !! 

כמו לגרור למאורות סמים....מסיבות אלכוהול....או כל ארוע שבשטח אפור מול החוק. ואנו דנים בבנו של ראש ממשלה.....האמון על היותו דוגמא ומופת....וזו דוגמא רעה,מאוד רעה,בזויה,ומבזה את כל מה שמשפ ראש הממשלה אמורה לייצג. 

על פי חוק מותר להקליט כפי שנעשה,משפטנים אומרים שלא נעשתה כל עבירה. להיפך. 

הנהג כמו המאבטחים,כנראה הגיעו להבנה,שהגיעו מים עד נפש. וזו אחת הדרכים לעצור זאת מבלי להפגע אישית. הנהג קרוב לודאי מכוסה,וממילא פורש,כך שלא ינקמו בו. לפחות אחרים שיבואו אחריו, לא יסבלו זאת עוד. 

לגבי חברת החדשות, טוב עשו ששילמו,פרסמו, זו חובת העיתונות,שנבין עם מה אנו מתמודדים. זו משפחת נתניהו, זו ההפקרות,זילות,וזה בהחלט מעיד על המשפחה כולה !! אין מצב בעולם שיאיר היה נוהג כך לו אביו היה נגעל ומונע זאת. ולו בהוראה לנהג/מאבטח, לדווח לו כשקורות זוועות כאלו. 

הוא יכל כמו גם רעייתו,לטפל בכך. ולא עשה כלום,כי מבחינתו אין כלום. זונות וביוב לגיטימיים. 

נאמר זאת כך......אם נתניהו כאב,אינו מסוגל לחנך/לפקח על בנו שגר עימו ,משתמש בשרות המדינה ברכב ואבטחה...מבית אביו ובגלל אביו.  איך ישמור על מדינה שלמה??????????

ולא נשכח את בנו של מיימון...כן כן....ממתוה הגז...."מיקריות מדהימה" שהוא חבר של יאיר נתניהו...וביבי? לא יודע כלום. כמו שלא ידע על בן דודו, על מולכו, על שלל אנשים סביבו......נראה לך??????????????

אני לא פתי. ולא מטומטם. ומתקשה מאוד מאוד להאמין למילה שיוצאת מפי הנ"ל !

לא בחרנו ביאיר/שרה?

יצחק רבין התפטר בגלל חשבון בנק שאישתו פתחה, בסכום זניח. זו התנהגות נאותה, ישרה,מכבדת את המעמד !!! 

מנהל הפורום
10,000+

ממש לא נכון.

עלינו לעשות הפרדה בין המנהיג לילידיו!!

בנוגע לילדיו:

האם מותר לך לבקר בביבים אלו?

האם מותר לכל אדם במדינת ישראל לקנות שרותים כאלו או אחרים?

אם התשובה כן, אז אינך יכול למנוע מכל מתבגר לעשות כמיטב הבנתו ובלבד שכל מעשיו חוקיים.

לטוב ולרע.

לגבי המנהיג 

במידה ויוכחו ההאשמות - יקום וישא בתוצאות.

אנו מדינת חוק. מי שפועל בניגוד לחוק חייב להענש.

אבל לא בכיכר העיר, כי אם מול הרשויות הנכונות

כל אדם שמקליט את הבוס שלו או את ילדיו ללא ידיעתם עושה עבירה חמורה.

זה לא משנה אם אתה עובד מדינה או אפילו עובד ניקיון.

ועל אחת כמה וכמה אם אתה עובד מדינה שמשכורתך ממומנת מכפסי המדינה, ואתה מחליט על דעת עצמך להקליט את האדם שעליו אתה מופקד.ובנוסף לכך, אתה סוחר בקלטת הלוהטת ומקבל תמורה.

בעיני זהו שוחד שהאדם הזה קיבל שלא בהגינות.

הוא חייב לתת את הדין על מעשיו הבזויים.

ממש מעשה נבלה. 

הפירסום שניתן להקלטת יאיר נתניהו זהו מעשה נבלה.

הבן של ראש ממשלת ישראל נמצא במכונית ששייכת למדינת ישראל, והנהג מחליט שיש להקליט אותו.

זו עבירה חמורה ביותר. האדם הזה קיבל משכורת מהמדינה. עליו להגן על מי שהוא מופקד ולא להקליט ולהוציא את דיבתו רעה.

זו פשוט הפרת אמונים תמורת בצע כסף.

וזו לא רק עבירה של הנהג, גם מי ששילם לו את האתנן עבור קבלת הקלטת חייב לשלם עבור מעשיו.

יש להעמיד לדין את אותם גורמים שחברו לפגוע בבנו של ראש הממשלה.

זה לא אומר שאני מסכים למעשיו של יאיר. לא בחרתי בו, הוא לא מייצג אותי ואין לי טענות כלפיו השונות מכל בן גילו.

יש לו זכות מלאה לנהל את חייו כשם שכל מתבגר עושה זאת. לטוב ולרע.

הפרסום שנעשה להקלטת יחשיך נתניהו הוא מעשה ציבורי נכון מאד.

בושה וחרפה לכל המדינה הזאת שבכלל יש  זנות וזונים (צרכני זנות) בישראל - החוק להפללתם צריך סוף סוף לעבור - וחרפה מכופלת למדינה שצאצא של ראש הממשלה (שהמדינה עוד מממנת לו אבטחה) יורד לזנות (וכבר שנים, בהתמדה), ניסה לסרסר בחברתו לשעבר, מתחבר עם זבאלות לא פחותים ממנו ומדבר איתם כמו הנחוּת שבאנשי ההמון הירוּד, רוצה לנצל לזנות נשים בעמדה חלשה ("להעמיס מלצרית?). והמאבטחים עוד נאלצו להגרר עם הזונֶה למאורות הזנות.

הלו, זו מדינה  יהודית?

 


"אל תעני dick אוויל כאיוולתו פן תשווי לו גם את."   לפי משלי.


אבל אוויל מסוים זה יתמוטט  ברעש , ולא ירחק היום.

בושה וחרפה לכל המדינה הזאת שבכלל יש  זנות וזונים (צרכני זנות) בישראל - החוק להפללתם צריך סוף סוף לעבור - וחרפה מכופלת למדינה שצאצא של ראש הממשלה (שהמדינה עוד מממנת לו אבטחה) יורד לזנות (וכבר שנים, בהתמדה), ניסה לסרסר בחברתו לשעבר, מתחבר עם זבאלות לא פחותים ממנו ומדבר איתם כמו הנחוּת שבאנשי ההמון הירוּד, רוצה לנצל לזנות נשים בעמדה חלשה ("להעמיס מלצרית?). והמאבטחים עוד נאלצו להגרר עם הזונֶה למאורות הזנות.

הלו, זו מדינה  יהודית?

 

הבה נעשה הפרדה.

לגבי הזונות - זו לא המצאה ישראלית. היא קיימת בכל פינה ומקום בעולם.

ברור שעדיף להרחיקה, אך כאשר שני בוגרים נפגשים ואינם פוגעים באדם אחר, לא תמיד המדינה יכולה לתת לכך מענה.

ולא תמיד זה גם רצוי.

שמעתי אין סוף דיונים על כך הן לגבי המצדדים והן לגבי המתנגדים.

לגבי אלו שמתנגדים לשינוי - התגובות ששמעתי הן כדלקמן:

לגבי נותן השרות:

לכל אדם יש הזכות להשתמש בגופו לפי מיטב הבנתו. למחוקק אסור להתערב ולמנוע מאישה לסחור בגופה אם זהו רצונה החופשי.

אם המדינה מחליטה להתערב, אז עליה למצוא פתרון להכנסה שנמנעת מאותה אישה.

לגבי מקבל השרות:

צורך מיני, הוא צורך קיומי. יש אנשים שלא מגיעים לסיפוקם בסביבה שבהם הם נמצאים. אדם זה עלול להוות סכנה לסביבבתו. ולכן האפשרות שניתנת לו לרכוש שרות זה מפחיתה למעשה את האיום שהוא מהווה לסביבתו.

ובלשון פשוטה - עדיף שאדם זה ישלם עבור השרות המיני שיקבל, מאשר שיפגע באוברת אורח תמימה למימוש הצורך הקיים בו.

בהולנד זה מיצרך רגיל. ולכן שם מעשי האונס נדירים ביותר.

במידה והמדינה מונעת מאזרחיה את האפשרות לרכוש סיפוק זה, עליה לוודא שאותם צרכנים לא יפגעו בסביבה שלהם.

הפרסום שנעשה להקלטת יחשיך נתניהו הוא מעשה ציבורי נכון מאד.

הפרסום הנל הוא מעשה נבלה מהמעלה הראשונה.

על הגב של הבן של ראש הממשלה אין צורך להעמיס את חוליי החברה הישראלית.

כל מה שמותר לכולם - מותר גם לו.

הוא לא צריך לשמש כמגדלור של דוגמא לכל הציבור הישראלי.

לא בו בחרנו, ולכן אין לנו מה להלין על מעשיו - כל זמן שהם חוקיים בהגדרה.

האדם שהקליט אותו וקיבל על כך שוחד כספי, חייב לבוא על עונשו.

למעשה הוא עבר עברה לפי ספר החוקים הישראלי, ועליו לשלם על מעשה נבלה זה.

שום עברה. אילו היתה עברה כבר היה נאשם,נתניהו היה קופץ על זה ! 

נעשתה מצווה.חשיפה הכרחית ונכונה של המתרחש במשפחת ובית ראש הממשלה....על חשבון כולנו. 

נפרצו כאן גבולות של תועבה. ואיני מבין למה לנסות לחפות על הבזיון והעליבות הזו. 

אם ראש ממשלתנו לא יודע/שולט במעשי בנו מול מאבטחים מבית ראש הממשלה ונהג כנ"ל....לא בודק עם המאבטח והנהג מה שלומם ומה קורה.....ובקיצור מאשר לבנו את ההתנהגות הבזויה הזו....

איך ידאג לשלום כולנו? בטחוננו? עתידנו? 

משפחת ראש הממשלה מגיעה כחבילה יחד עם בחירתו. הם מחוייבים בהתנהגות בהתאם,בפרט כשגרים בבית ראש הממשלה !! 

מי שאינו מבין זאת, בבעיה. והבעיה מסתבר היא של כולנו, התנהגות חזירית ובזויה...."דוגמא ומופת" של המשפחה הזו...לעם ישראל.

כמו שנתניהו זכה בהמון קרדיט בזכות אחיו הבכור ,יוני נתניהו,גיבור ישראל.....

כך יואיל ויתבזה בזכות בנו המופקר וגס רוח !!! ושנבין כולנו, לא מדובר בשום דימיון לאח הגיבור....עולם אחר. 

מנהל הפורום
10,000+

כל אדם שמקליט את הבוס שלו או את ילדיו ללא ידיעתם עושה עבירה חמורה.

זה לא משנה אם אתה עובד מדינה או אפילו עובד ניקיון.

ועל אחת כמה וכמה אם אתה עובד מדינה שמשכורתך ממומנת מכפסי המדינה, ואתה מחליט על דעת עצמך להקליט את האדם שעליו אתה מופקד.ובנוסף לכך, אתה סוחר בקלטת הלוהטת ומקבל תמורה.

בעיני זהו שוחד שהאדם הזה קיבל שלא בהגינות.

הוא חייב לתת את הדין על מעשיו הבזויים.

ממש מעשה נבלה. 

ממש לא אם אתה מקליט עבריין בזוי ונבזה, חרפה להוריו ולמדינתו. לא רק שאין זו עבירה, זו מצווה.

 


"אל תעני dick אוויל כאיוולתו פן תשווי לו גם את."   לפי משלי.


אבל אוויל מסוים זה יתמוטט  ברעש , ולא ירחק היום.

בושה וחרפה לכל המדינה הזאת שבכלל יש  זנות וזונים (צרכני זנות) בישראל - החוק להפללתם צריך סוף סוף לעבור - וחרפה מכופלת למדינה שצאצא של ראש הממשלה (שהמדינה עוד מממנת לו אבטחה) יורד לזנות (וכבר שנים, בהתמדה), ניסה לסרסר בחברתו לשעבר, מתחבר עם זבאלות לא פחותים ממנו ומדבר איתם כמו הנחוּת שבאנשי ההמון הירוּד, רוצה לנצל לזנות נשים בעמדה חלשה ("להעמיס מלצרית?). והמאבטחים עוד נאלצו להגרר עם הזונֶה למאורות הזנות.

הלו, זו מדינה  יהודית?

 

הבה נעשה הפרדה.

לגבי הזונות - זו לא המצאה ישראלית. היא קיימת בכל פינה ומקום בעולם.

ברור שעדיף להרחיקה, אך כאשר שני בוגרים נפגשים ואינם פוגעים באדם אחר, לא תמיד המדינה יכולה לתת לכך מענה.

ולא תמיד זה גם רצוי.

שמעתי אין סוף דיונים על כך הן לגבי המצדדים והן לגבי המתנגדים.

לגבי אלו שמתנגדים לשינוי - התגובות ששמעתי הן כדלקמן:

לגבי נותן השרות:

לכל אדם יש הזכות להשתמש בגופו לפי מיטב הבנתו. למחוקק אסור להתערב ולמנוע מאישה לסחור בגופה אם זהו רצונה החופשי.

אם המדינה מחליטה להתערב, אז עליה למצוא פתרון להכנסה שנמנעת מאותה אישה.

לגבי מקבל השרות:

צורך מיני, הוא צורך קיומי. יש אנשים שלא מגיעים לסיפוקם בסביבה שבהם הם נמצאים. אדם זה עלול להוות סכנה לסביבבתו. ולכן האפשרות שניתנת לו לרכוש שרות זה מפחיתה למעשה את האיום שהוא מהווה לסביבתו.

ובלשון פשוטה - עדיף שאדם זה ישלם עבור השרות המיני שיקבל, מאשר שיפגע באוברת אורח תמימה למימוש הצורך הקיים בו.

בהולנד זה מיצרך רגיל. ולכן שם מעשי האונס נדירים ביותר.

במידה והמדינה מונעת מאזרחיה את האפשרות לרכוש סיפוק זה, עליה לוודא שאותם צרכנים לא יפגעו בסביבה שלהם.

איזה קשקוש. אם זכר ישפריץ בתחתוניו, משהו בבריאותו הגופנית או הנפשית  ייפגם?

אשה ה"עובדת" בזנות היא קרבן. תמיד קרבן. של משפחתה, של סביבתה החברתית. של בעיותיה הנפשיות. והזכרים היורדים לזנות וצורכים את גופן של הנשים הללו אינם מקיימים באמת מין - שזוהי ההתקרבות האינטימית ביותר לגופו ולנפשו של אדם אחר, ונעשית מתוך אהבה, או לכל הפחות ידידות  - הם מקיימים ביזוי של נשים. למעשה הם מבצעים אונס ב"רשות". יחסם מבזה (ושמענו איך יחשיך נתניהו דיבר על נשים כאלו, על מלצריות ועל ... חברתו לשעבר! הלה הוא זכרזבל מהסוג הנחות ביותר). יחסם תכופות אלים מאד, גם פיזית. רוב הנשים בזנות הן הרוסות, והן רוצות לצאת ממצבן, ולא יכולות.

אתה מאיים עלינו, הנשים, שאם לא תהיה זנות נשית, זכרים יאנסו בהיקפים נרחבים. אתה נוהג כאחרון הנבלים. אף אחת אינה סבורה ואינה מאמינה שאונס המוני יתרחש אם ימנעו מזכרים לרדת לזנות. למעשה, את יחשיך נתניהו ואחרים כמוהו היה צריך לסגור בבית. והיה צריך לפקח על כל יציאה שלו החוצה.

 


"אל תעני dick אוויל כאיוולתו פן תשווי לו גם את."   לפי משלי.


אבל אוויל מסוים זה יתמוטט  ברעש , ולא ירחק היום.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר